Aktualności

 

Jazzowa opowieść o świętach...

2014-12-15

Przed nami VII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz, na który zapraszamy już 19 grudnia do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
W pierwszym dniu festiwalu polecamy film pt. Opowieść Wigilijna. Jest to animowana adaptacja klasycznej powieści Charlesa Dickensa, której bohater - Scrooge doświadcza metafizycznej podróży w czasie, podczas której Duchy świąt Bożego Narodzenia pokazują mu jak pazernym jest człowiekiem. Choć tematyka filmu zupełnie nie nawiązuje do sztuki jazzowej, to zaproponowany w programie film znalazł się nieprzypadkowo. Naszą topową propozycją zapewniamy przedświąteczną rozrywkę dla wszystkich - zarówno dorosłych, jak i milusińskich. To jednak nie wszystko...

Wystarczy użyć jakiejkolwiek wyszukiwarki internetowej aby przeczytać, że słowo jazz kojarzy się z czymś elitarnym, niedostępnym dla ogółu. Z sieci dowiemy się również, że sztuka improwizowana nie generuje zysków. Wiadomym jest, że losy i byt wszelkich przedsięwzięć kulturalnych zależą od decydentów, ludzi dobrej woli, częstokroć zwanych Sponsorami bądź Darczyńcami, a takich brakuje na całym świecie.

Jednodniowe wydarzenie jazzowe to niejednokrotnie kilkumiesięczna praca organizatorów, pasjonatów, ludzi którzy miłością do muzyki pragną zainspirować innych, ale też zainteresować ,,Majętnych Skąpców’’ do współfinansowania czegoś, co z góry nie przewiduje zysków materialnych.

Opowiadanie Charlesa Dickensa jest w pewnym sensie przesłaniem do potencjalnych Sponsorów, ludzi majętnych oraz instytucji, które przychylnym okiem spojrzą na sześcioletni dorobek naszego elitarnego przedsięwzięcia w małej Gminie Bogatynia.

Co napawa optymizmem, “Opowieść Wigilijna” pokazuje głębokie doświadczenia i przemianę skąpca Ebenezera Scrooge’a w jedną z wigilijnych nocy. Będąc samotnikiem, nielubiącym ludzi i dbającym jedynie o pomnażanie swojego majątku, Scrooge pojmuje beznadziejność takiego trybu życia i nastawienia do innych ludzi. Staje się z powrotem szczodrym, serdecznym człowiekiem, jakim był za młodu.

Postać skąpca Ebenezera Scrooge’a jest jedynie przenośnią, a na szczęście Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz pomimo niestałości dat, dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu doczekał się już VII, świątecznej odsłony.

Jak mawiają, w grudniu cuda się zdarzają, a dla wszystkich sponsorujących Firm dedykujemy niniejszą - świąteczną edycję VII Międzynarodowego Festiwalu ,,Hałda Jazz’’ – Bogatynia 2014.

Zapowiedziany film będzie wigilią do prawdziwej muzycznej uczty, na którą zapraszamy w sobotę 20 grudnia do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
Festiwalowy wieczór rozpocznie się koncertem Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej, który to wykona najpiękniejsze kolędy i pastorałki, a potem świąteczne dania jazzowe - piosenki świąteczne z jazzową nutką.
Oczywiście danie główne o smaku jazzowym zostanie okraszone elementami hip hopu oraz klasycznego brzmienia w wykonaniu kwintetu smyczkowego, co pozwoli na utrzymanie dostojnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia.
Koncert finałowy wykonają: Roy Bennett – wokal, Katarzyna Mirowska – wokal, Adam Sypuła – wokal, Artur Florkowski – piano, Rafał Karasiewicz instrumenty klawiszowe, Tomasz Pacanowski – gitara elektryczna, Marek Popów – gitara akustyczna, Karol Gola – saksofony, flet, Marcin Fic – trąbka, Krzysztof Witkowski – gitara basowa, Grzegorz Daroń – perkusja, Łukasz Kowalczyk, perkusja – instrumenty perkusyjne oraz kwintet smyczkowy:
Anna Hajok - I skrzypce, Anna Olszewska - II skrzypce, Kamila Barteczko – altówka, Anna Kulak – wiolonczela, Konrad Konieczny - kontrabas.

„Człowiek w więzieniu, nie przestaje być człowiekiem…."

2014-11-29

Cytat zaczerpnięty ze słów Jana Pawła II, w pełni potwierdza zrealizowany przez Fundację Green projekt pn. ,,Wolni za kratami. Nie z uzależnieniami’’. Wracając do wcześniejszych publikacji raz jeszcze przypomnimy, że przedsięwzięcie  odbyło się 22 października 2014 roku, w sali koncertowej Impartu.

Uczestnikami spotkania o charakterze profilaktyczno - artystycznym byli studenci kierunków psychologii, medycyny, pedagogiki, resocjalizacji i prawa oraz osoby osadzone z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. 

Cel główny projektu, zakładał działania ukierunkowane na zmniejszanie szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z problemu uzależnień zaś atrakcyjna forma spotkania wzbogacona koncertem grupy artystów stworzyła warunki do nawiązania pozytywnych relacji pomiędzy skazanymi a studentami jako przyszłymi profesjonalistami pracującymi z osobami wykluczonymi  społecznie.

Podczas spotkania w IMPARCIE skazani mieli niecodzienną okazję osobiście zaprezentować efekty swojej twórczości, co miało istotny wpływ na ich utożsamienie się z negatywną postawą wobec uzależnień.

Zapraszamy do oglądnięcia reportażu filmowego.  

Kraty nie pozbawiają nikogo wolności wyboru…..

2014-10-27

,,Wolni za Kratami - Nie z Uzależnieniami’’ to projekt zorganizowany przez Fundację Green.

22 października w sali koncertowej Impartu spotkały się dwie bardzo różne grupy: licznie zebrani studenci oraz sześćdziesięciu więźniów ZK nr 1 we Wrocławiu.

Priorytetem spotkania była reintegracja skazanych ze studentami kierunków psychologii, medycyny, resocjalizacji i prawa. 

Z jednej strony projekt przyczynił się do integracji pomiędzy skazanymi a ich przyszłymi opiekunami,  z drugiej zaś uzmysłowił obu grupom, że uzależnienie jest chorobą, że w procesie wychodzenia z niej nie ma podziałów, że może ona dotknąć wszystkich bez względu na statut społeczny, wiek czy orientację seksualną. 

Skierowanie programu do ww. grup odbiorców miało ogromne znaczenie zarówno dla studentów, jako przyszłych profesjonalistów pracujących z osobami wykluczonymi  społecznie, jak również dla samych skazanych ze względu na możliwość reintegracji, wzmocnienia motywacji do leczenia oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.

Atrakcyjna forma spotkania, wzbogacona multimedialną edukacją oraz oddziaływaniami artystycznymi, stała się okazją do ocieplenia relacji pomiędzy skazanymi i ich potencjalnie przyszłymi opiekunami, wychowawcami, kuratorami, a być może także mentorami. Spotkanie obu grup było okazją do uwrażliwienia i ostrzeżenia młodych dorosłych przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą narkotyki i alkohol, pokazania złożoności i wieloaspektowości problemu uzależnienia oraz wzmocnienia czynników chroniących przed popadaniem w zachowania ryzykowne. Część muzyczna projektu została wykonana przez profesjonalnych muzyków Roy Bennet Group.

Atrakcyjna forma przekazu dotarła do młodzieży w znacznie przyjemniejszy sposób aniżeli zwykła forma prelekcji antynarkotykowej.

2014-10-26

22 października wrocławscy gimnazjaliści mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu artystyczno – profilaktycznym pn. ,,Twórczy Nie Zależni. Wciąga Nas Twórczość. Uzależnienia Nie’’.

Na początku spotkania zebrana w sali koncertowej Impartu młodzież z dystansem i niepewnością obserwowała działania zaproponowane przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii Green. Nie trwało to jednak długo, bo już po kilku chwilach ponad czterystuosobowa publiczność skupiła uwagę na skondensowanej formie działań artystycznych, multimedialnych i profilaktycznych. 

Atrakcyjna forma przekazu dotarła do młodzieży w znacznie przyjemniejszy sposób aniżeli zwykła forma prelekcji antynarkotykowej.

Zaledwie w siedemdziesiąt pięć minut zostały przekazane najważniejsze zagadnienia i fakty związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Zdecydowanie na wzrost atrakcyjności przekazu miał wpływ występ Roy Bennet Group, co w połączeniu ze świetną oprawą muzyczną zachęciło młodzież do wyjścia na scenę i wspólnego, twórczego działania wraz z artystami.

Z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Fundację Green wynika, że uczestnicy projektu w ok. 97% okazali swoje zadowolenie, co poparte jest również zdaniem pedagogów: ,,Takie pokazy mają sens i mogą stanowić ciekawy początek dalszych dyskusji. Mogą zachęcić młodzież do uczestniczenia w zajęciach/warsztatach motywujących do rozwijania swoich zainteresowań oraz nabywania i doskonalenia umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Jest to alternatywa dla zachowań niepożądanych, negatywnie uzależniających.

To ciekawa propozycja zwrócenia uwagi młodych ludzi na zagrożenia. Oczywiście jest ona niewystarczająca, by wyposażyć w umiejętność radzenia sobie z trudnościami w życiu, podejmowania asertywnych działań i mówienia ,,nie’’ uzależnieniom. Odbieram ten program jako bardzo ciekawy, aczkolwiek raczej jako wstęp do dalszych działań. Jego efektem jest na pewno zadowolenie młodzieży, wzrost świadomości, lecz nie zmiany na poziomie zachowania. Wymaga rozwinięcia, do czego bardzo zachęcam. Projekt dociera do uczniów ze względu na wspomnianą atrakcyjność przekazu, zatem chętnie współpracowalibyśmy w kolejnych jego odsłonach, zwłaszcza jeśli propozycja byłaby bardziej rozwinięta, poszerzona np. o warsztaty tematyczne. Byłaby znacznie skuteczniejsza jako nie tylko niejednorazowa atrakcja”. 

22 października Roy Bennett zaśpiewa w ramach dwóch projektów profilaktyki uzależnień!

2014-10-21

Już 22 października Roy Bennett zaśpiewa w ramach dwóch projektów profilaktyki uzależnień organizowanych przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii Green i realizowanych w Biurze Festiwalowym IMPART 2016.

Pierwszym z zaplanowanych działań jest projekt pn. „Twórczy Nie-Zależni. Wciąga Nas Twórczość – Narkotyki Nie”. Spotkanie ma na celu kształtowanie postawy życia wolnego od środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Miasta Wrocławia na realizację działań twórczych i artystycznych, minimalizujących wśród dzieci i młodzieży występowanie zachowań ryzykownych w połączeniu z akcją informacyjno-edukacyjną ukierunkowaną na rozwój społeczny i profilaktykę uzależnień. Odbiorcami przedsięwzięcia będą uczniowie III klas szkół gimnazjalnych oraz I i II klas szkół ponadgimnazjalnych.

Tego samego dnia Fundacja Green zrealizuje również projekt profilaktyki uzależnień pn. „Wolni za Kratami – Nie z Uzależnieniami”. Odbiorcami niniejszego projektu będą studenci kształcący się m.in. na kierunkach prawa, psychologii, medycyny i resocjalizacji oraz osoby wykluczone społecznie, tj. uzależnione od alkoholu bądź narkotyków, odbywające karę pozbawienia wolności w oddziale półotwartym ZK nr 1. Głównym celem projektu jest zmniejszanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z problemu uzależnienia poprzez działania edukacyjne i integracyjne.

Skierowanie programu do ww. grup odbiorców ma istotne znaczenie zarówno dla studentów, jako przyszłych profesjonalistów pracujących z osobami wykluczonymi społecznie, jak również dla samych skazanych ze względu na możliwość reintegracji, wzmocnienia motywacji do leczenia oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. Atrakcyjna forma spotkania, wzbogacona multimedialną edukacją oraz oddziaływaniami artystycznymi stanie się okazją do ocieplenia relacji pomiędzy skazanymi i ich potencjalnie przyszłymi opiekunami (wychowawcami, kuratorami, a być może także mentorami).

Spotkanie obu grup jednocześnie będzie okazją do uwrażliwienia i ostrzeżenia młodych dorosłych przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą narkotyki, pokazania złożoności i wieloaspektowości problemu uzależnienia oraz wzmocnienia czynników chroniących przed popadaniem w zachowania ryzykowne.

W części artystycznej udział wezmą: Roy Bennett brytyjski wokalista pochodzenia jamajskiego, na co dzień pracuje jako detektyw do spraw zwalczania i przeciwdziałania pedofilii w londyńskiej Metropolitan Police, ale co ciekawe nie jest to przeszkodą w realizowaniu jego drugiej pasji – śpiewania. W 2010 roku „śpiewający policjant”, wraz zespołem Roy Bennet Group, podbił serca polskich słuchaczy. W towarzystwie Bennetta zagrają doświadczeni muzycy, sprawnie, z dużą lekkością poruszający się w różnorodnych stylach muzycznych.

 

Roy Bennet Group to doborowy skład muzyków, którego człon tworzą, założyciel i basista zespołu Krzysztof Witkowski, znakomity kompozytor, producent i aranżer – Grzegorz Daroń. Obecnie grający w dwóch składach – z Justyną Steczkowską oraz oczywiście z Roy Bennet Group. Tomasz Pacanowski związany m.in. z Roan, Sydneyem Polakiem i Różami Europy, Rafał Karasiewicz pianista, kompozytor, aranżer i producent (Teatr Capitol we Wrocławiu). Na instrumentach klawiszowych i na puzonie gra Artur Florkowski (kompozytor m.in.: Love In Your Eyes), wokaliści Kasia Mirowska i Marcin Wawrzynowicz oraz sekcja dęta, którą tworzą: na trąbce Marcin Fic, na saksofonie Karol Gola. Gościnnie wraz z Roy Bennet Group wystąpią wrocławski wokalista Adam Sypuła, gitarzysta Marek Popów i perkusista Mateusz Maniak.

 

22 października 2014r.

Biuro Festiwalowe IMPART 2016
ul. Mazowiecka 17

Patronat Honorowy:

 • Wojewoda Dolnośląski,
 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
 • Dolnośląski Kurator Oświaty,
 • Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego
  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Partnerzy:

 • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
 • Biuro Festiwalowe IMPART 2016,
 • TRIBEKK Visualis
 • SKN "Peregrinus" Katedra i Zakład Farmakognozji

Współpraca merytoryczna:

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
1 .. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 .. 19

© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU