Aktualności

 

18 czerwca młodzież z Bielawy zakończyła swym udziałem tegoroczną edycję projektu „Twórczy Nie – Zależni”.

2015-06-21

Ostatni dzień dwóch profilaktyczno – artystycznych spotkań z młodymi ludźmi miał miejsce w pięknie wyremontowanym Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie. Na jedno ze spotkań przybyła Pani Małgorzata Greiner Wiceburmistrz Bielawy, dzięki jej wsparciu i życzliwości zrealizowano niniejszą edycję.

Młodzież w skupieniu wysłuchała wprowadzenia oraz obejrzała prezentację multimedialną na temat zgubnych skutków nadużywania narkotyków i alkoholu, oraz ich szkodliwego działania na organizm osób w wieku dojrzewania. W ciągu kilku minut jej trwania bielawska młodzież miała okazję przyswoić sobie naprawdę solidną porcję rzetelnej i faktów, podanych w przystępny dla niej sposób.

Jak nietrudno się domyśleć, szczególnie spodobała się młodzieży część artystyczna spotkania, podczas której zaproszeni do projektu muzycy wykonali najbardziej znane przeboje światowej sławy artystów, którzy odeszli przedwcześnie z tego świata na skutek nadużywania narkotyków i alkoholu. Młodzież zobaczyła też puszczane w tle slajdy przedstawiające sylwetki artystów w formie nekrologów, z podaniem wieku i przyczyny zgonu. To - wraz z muzyką - zadziałało z pewnością bardzo sugestywnie na ich wyobraźnię i wrażliwość.

Równie chętnie, jak w innych miastach, młodzież z Bielawy wzięła udział w trzeciej części spotkania, gdzie sama mogła udzielać się twórczo na scenie obok zaproszonych artystów i choć przez chwilę poczuć jak gwiazdy estrady.

W ocenie organizatorów spotkania, były bardzo udane - mimo problemów technicznych aparatury nagłośnieniowej w trakcie drugiego spotkania. Usterkę ostatecznie udało się usunąć, a młodzieżą w tym czasie zajmował się certyfikowany specjalista terapii uzależnień, muzyk - basista oraz pomysłodawca projektu pan Krzysztof Witkowski. Dzięki umiejętności improwizacji i przygotowaniu merytorycznemu zdołał pokierować spotkaniem tak, by młodzież nie poczuła się nazbyt znudzona tą nieplanowanej przez nikogo przerwą. Było to idealne miejsce na zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii, oraz dodatkowe informacje dotyczące profilaktyki uzależnień. Młodzież została również zaproszona do udziału i budowania społeczności „Twórczy Nie- Zależni”.

Uczniowie bielawskich szkół również wyrazili swą aprobatę dla takiej właśnie formy przekazu treści profilaktycznych kierowanych do nich. Wynika to jednoznacznie z badań ankiet ewaluacyjnych, które wypełnili na prośbę organizatorów już po spotkaniu.

Bardzo cieszy nas to, iż mogliśmy poznać wspaniałych młodych ludzi z Bielawy. Dziękujemy Wam za udział i bądźmy w kontakcie! Podziękowania kierujemy też do wszystkich opiekunów i pedagogów szkolnych.

Roztańczona widownia i owacje na stojąco, czyli „Twórczy Nie- Zależni” w Dzierżoniowie.

2015-06-20

Kolejnym przystankiem na tegorocznej trasie projektu „Twórczy Nie – Zależni” był Dzierżoniów. W środę 17 czerwca, w Sali Widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, odbyły się dwa spotkania z sześciuset osobową grupą młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wydarzenie to nie mogłoby się odbyć dzięki uprzejmości Pana Dariusza Kucharskiego - Burmistrza Miasta Dzierżoniowa.

Początek spotkania niósł za sobą rozkojarzenie młodzieży i pewien dystans do tego, co co się miało wydarzyć w ciągu kolejnych 80 minut. Po wprowadzeniu w tematykę spotkania i założenia projektu przyszedł czas na prezentację multimedialną na temat zagrożeń płynących z nadużywania substancji psychoaktywnych. W tym miejscu co odważniejsi uczestnicy wykazywali swe zainteresowanie komentując na głos niektóre z prezentowanych na slajdach treści.

Gdy przyszła kolej na część artystyczną przedsięwzięcia, młodzież momentalnie się ożywiła. Widać to było wyraźnie wraz z wykonywaniem, przez uczestniczących w projekcie profesjonalnych muzyków, kolejnych utworów z artystów zmarłych przedwcześnie właśnie w wyniku nadużywania narkotyków i alkoholu. Młodzi ludzie coraz chętniej klaskali, śpiewali wraz z artystami, co najdobitniej obrazowało hasło przewodnie projektu „Twórczy Nie- Zależni”, czyli „Wciąga nas twórczość. Narkotyki i alkohol nie”. W tej, coraz radośniejszej atmosferze, przyszła kolej na wybory. Ten szczególny i symboliczny akt woli stanowi jeden z ważniejszych momentów całego projektu, mogący zaważyć na przyszłych decyzjach i wyborach uczestniczących w nim młodych ludzi. Oderwane od kolportowanych wcześniej folderów kupony z hasłem „Głosuję na trzeźwość” lądowały w specjalnie przygotowanej urnie, którą młodzież, z wyraźnym przejęciem, przekazywała sobie z rąk do rąk. Niektórzy postanowili nawet uwiecznić ten fakt na zdjęciach.

Podczas ostatniej części, w której chętna młodzież dołączyła do artystów na scenie, atmosfera na sali była już wręcz gorąca. Młodzi ludzie przestali oglądać się wreszcie na sąsiadów i spontanicznie włączyli się do wspólnego śpiewania i zabawy. Część sali wstała i tańczyła w rytm śpiewanych przebojów. Spotkanie zakończyło się owacjami na stojąco oraz głośnym domaganiem się bisów. Część uczestników została z nami po spotkaniach, zadając pytania, rozmawiając z muzykami i organizatorami.

Bardzo nas, jako organizatorów, cieszy fakt, że taki właśnie sposób przekazu ważnych i niełatwych treści okazał się bardzo atrakcyjny nie tylko naszym zdaniem. Bardzo dziękujemy dzierżoniowskiej młodzieży i ich opiekunom za spontaniczne reakcje, radość i okazaną bez skrępowania wrażliwość na sztukę. Do zobaczenia w naszej społeczności „Twórczy Nie- Zależni”!

Młodzież z Wałbrzycha jako pierwsza w tym roku zagłosowała na trzeźwość!

2015-06-19

We wtorek 16 czerwca w pięknie prezentującej się sali konferencyjno - wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach projektu artystyczno – profilaktycznego „Twórczy Nie- Zależni”. Młodzi ludzie z Wałbrzycha jako pierwsi mieli okazję uczestniczyć w tegorocznej edycji przedsięwzięcia, które w kolejnych dniach odwiedziło również Dzierżoniów i Bielawę.

Wałbrzyskie spotkanie udało się zorganizować dzięki współpracy Fundacji Promocji Muzyki i Terapii Green z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu. Projekt objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja, który powitał przybyłą na spotkanie młodzież.

Po krótkiej części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczno – profilaktyczna. Krótkiego wprowadzenia w tematykę spotkania dokonał certyfikowany specjalista terapii uzależnień, autor i organizator wydarzenia – Krzysztof Witkowski.

Kilkuminutowa prezentacja multimedialna w jasny, prosty i dobitny sposób pokazała zagrożenia wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych. Animowane slajdy obalały też najczęściej krążące i najpowszechniejsze wśród młodzieży mity na temat tego typu substancji i ich działania na organizm. Ta forma profilaktyki najwyraźniej spodobała się młodzieży, bowiem kolejne slajdy uwieczniane były na telefonach, o czym świadczyły rozbłyskujące w różnych częściach sali flesze aparatów.

Resztki sceptycyzmu i niepewności, jakie można było zobaczyć wśród wchodzących na salę młodych ludzi, prysły zupełnie wraz z nadejściem części artystycznej. W niej miał bowiem miejsce koncert w wykonaniu profesjonalnych artystów muzyków. A byli to m.in.: Adam Sypuła, Tomasz Wendt, Artur Florkowski, Marek Popów. Podczas koncertu wykonane zostały największe przeboje gwiazd muzyki, które zakończyły przedwcześnie swój żywot właśnie przez nadużywanie narkotyków, bądź też alkoholu. Na emocje i wyobraźnię zgromadzonej młodzieży działały również mocno, puszczane w tle, slajdy. Pokazywały one sylwetki gwiazd przedstawione w formie nekrologu, wraz z informacjami w jakim wieku i w jakich okolicznościach. W tej części miało też miejsce wyjątkowe głosowanie. Do krążącej po sali specjalnej urny młodzież ochoczo wrzucała, oderwane od otrzymanych wcześniej folderów informacyjnych, kupony/ głosy z napisem „głosuję na trzeźwość”. Właśnie ten symboliczny akt świadomego zagłosowania na trzeźwość miał bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia efektu profilaktycznego całego projektu.

W ostatniej części spotkania chętna młodzież sama mogła wykazać się na scenie. Wraz z resztą sali zaśpiewała m.in. znany przebój „Don't Worry, Be Happy”. Na zakończenie spotkania wyraźnie zadowoleni i ożywieni uczestnicy stanęli wraz z artystami i organizatorami do wspólnego zdjęcia.

Dziękujemy Wam, droga Młodzieży, za radosny i aktywny udział w spotkaniach!

Młodzież z Bielawy weźmie udział w projekcie Twórczy Nie - Zależni!

2015-05-31

Dnia 18 czerwca, dzięki wpsółpracy Gminy Bielawa oraz Fundacji Promocji Muzyki i Terapii GREEN, młodzi ludzie z Bielawy wezmą udział w dwóch spotkaniach pod szyldem "Twórczy Nie- Zależni". Odbędą się one w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki przy ul. Piastowskiej 19a.

    Uczestnikami owych spotkań będą uczniowie bielawskich szkół gimnazjalnych (klasy III) oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (klasy I). W programie weźmie udział około 600 odbiorców, w tym 550 uczniów i 50 opiekunów (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy klas). Założenia i sposób przeprowadzenia  przedsięwzięcia  są zgodne z zadaniami gminnego programu profilaktycznego miasta Wrocławia: „Realizacja działań twórczych i artystycznych, minimalizujących wśród dzieci i  młodzieży występowanie ryzykownych zachowań: program rozwoju osobistego i społecznego młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  realizacja programów profilaktycznych realizowanych w środowisku lokalnym, w tym działań teatralnych, artystycznych itp.” oraz „Prowadzenie w środowisku młodzieży pozaszkolnej oraz akademickiej działań informacyjno - edukacyjnych, ukierunkowanych na rozwój społeczny i profilaktykę uzależnień”.

Na język przekazu projektu „Twórczy Nie –Zależni” wybrano muzykę jako medium, z którym młodzież chętnie się utożsamia i który wzbudza bardzo pozytywne skojarzenia oraz emocje. Część muzyczna uzupełni część informacyjno – edukacyjną, która zostanie zrealizowane w formie prezentacji multimedialnej. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat zagrożeń i skutków używania substancji psychoaktywnych.

Twórczy Nie - Zależni zawitają także do Dzierżoniowa!

2015-05-30

Burmistrz Miasta Dzierżoniowa przy współpracy z Fundacją Promocji Muzyki i Terapii GREEN umożliwili również młodzieży z Dzierżoniowa uczestniczenie w niezwykle ciekawym projekcie muzyczno-profilaktycznym ,,Twórczy Nie – Zależni’’. Jest to akcja, której głównym celem jest kształtowanie postawy życia wolnego od środków psychoaktywnych wśród młodzieży poprzez wzmocnienie czynników chroniących przed popadaniem w zachowania ryzykowne.

Akcja ta - poprzez przystępnie i atrakcyjnie dostarczone informacje na temat zagrożeń płynących z uzależnień - pomaga młodym ludziom w podejmowaniu świadomych wyborów w kwestiach mogących zaważyć na ich dalszym, dorosłym życiu.

Prócz elementów edukacyjnych, uczestnicy projektu wysłuchają także koncertu, podczas którego zaprezentowane zostaną znane przeboje największych gwiazd estrady zmarłych przedwcześnie wskutek nadużywania lub przedawkowania narkotyków, alkoholu.

Całość odbędzie się dnia 17 czerwca w Sali Widowiskowej DOK przy ulicy Świdnickiej 23 i obejmie dwa spotkania z grupami młodzieży: o godz. 10:00 oraz o godzinie 12:00.

1 .. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 .. 19

© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU