Wciąga Nas HIP–HOP. Narkotyki Nie!

 

W pierwszej kolejności zachęcamy do obejrzenia teledysku promującego warsztaty:

 

 

Cel warsztatów

Z wieloletnich doświadczeń popartych badaniami wiemy, że tradycyjne formy profilaktyki są ważne, jednak uczniowie oczekują komunikacji w swoim języku, języku młodych. Dlatego właśnie w tym projekcie językiem przekazu stał się hip-hop. Jest on medium, z którym młodzież chętnie się utożsamia.

Celem proponowanych warsztatów profilaktyczno-muzycznych jest zainspirowanie młodych ludzi do tworzenia tekstów mówiących stop narkotykom. Tekstów opowiadających o tym, jak można pokonywać przeciwności losu, jak zwyciężać samego siebie, jak rozwijać własne pasje, jak cieszyć się tym, co mamy w sobie i tym, co nas otacza.

Na czym polega proponowany projekt?

Propozycja warsztatów z elementami hip-hopu jest niewątpliwie nowym i adekwatnym do tej grupy odbiorców narzędziem i metodą upowszechniania treści profilaktycznych.

Proponowany projekt jest intensywną, ośmiogodzinną formą warsztatów artystyczno-profilaktycznych, łączącą taniec i muzykę w młodzieżowej  hip-hopowej stylistyce oraz edukację na temat czynników ryzyka i czynników chroniących przed popadaniem w zachowania ryzykowne.

Tematyka wspólnej twórczości mieścić się będzie w tonie profilaktyki uzależnień. Teksty młodych skoncentrują się na treściach mówiących o trzeźwym, radosnym, choć czasem trudnym życiu i o tym jak sobie w takich trudnych sytuacjach radzić bez uciekania do narkotyków.   

Warsztaty zapewniają czynne uczestnictwo w procesach twórczych, wolnych od uzależnień.  Wstępem do ich realizacji będzie wykład certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień oraz projekcja animowanego filmu profilaktycznego. Prezentowany podczas warsztatów film zawiera kompendium wiedzy na temat czynników ryzyka i czynników chroniących przed popadaniem w zachowania ryzykowne.

Następnie młodzież weźmie udział w docelowych warsztatach:

- nauki technik pisania tekstu oraz śpiewania (praca z głosem),
- nauki układania tekstów oraz rymowania- freestyle, 
- nauki gry na syntetyzatorach,
- nauki tworzenia oraz komponowania przy pomocy komputera, 
- nauki technik samplowania, loopowania oraz tworzenia „bitów’’,
- podstaw gry na gitarze oraz gitarze basowej,
- podstaw gry na instrumentach dętych i blaszanych (saksofon, trąbka, flet),
- podstaw gry na perkusji,
- podstaw tańca hip-hopu i  jazzu. 

W przypadku innych zainteresowań bierzemy pod uwagę możliwość utworzenie dodatkowych zajęć z takich obszarów sztuki  jak np.: sztuki wizualne, fotografia, grafika.

Ciemne strony hip-hopu

Kultura hip-hop stała się wszechobecna wśród młodych ludzi. Ma jednak swoje dobre i ciemne strony. Twórcom hop-hopu zarzuca się używanie wulgaryzmów, promowanie narkomanii, agresywność, widzenie rzeczywistości tylko w czarnych barwach.

Powyższe stwierdzenie jest jednak prawdziwe tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę twórczość wąskiej grupy wykonawców tego stylu (głównie przedstawicieli sceny amerykańskiej).

Starając się znaleźć odpowiedź, dlaczego język hip-hopu bywa wulgarny dochodzimy do wniosku, że głównych powodów można doszukiwać się w sytuacji wyjściowej. Właśnie w niej należy zwrócić uwagę skąd pochodzą owi młodzi twórcy. I tak najczęściej pochodzą oni ze środowisk marginalizowanych, rodzin problemowych, w których wulgarny język jest chlebem powszednim.

Wulgaryzm w tekstach piosenek przeplatany agresją inspirowany jest wynikiem ich przeżyć, które w prezentowanej twórczości najczęściej ukazują osobiste historie życia na ulicy.

Twarde zasady ulicznego życia, niewłaściwe ukształtowane przekonania normatywne, źle pojęty system wartości, to wszystko powoduje, że sytuacja wyjściowa staje się ich prawdą - widzeniem monety tylko z jednej, tej bolesnej i ciemnej strony życia.

Takie widzenie świata jest prawdziwe dla twórców z ,,ulicy’’ – pozwala przetrwać, wierzyć i usprawiedliwić podejmowane działania niezgodne z prawem.

Właśnie taki obraz kultury hip-hopu rozpowszechniony jest obecnie w mediach. Niewątpliwie dzieje się tak tylko dlatego, że jest on szybko zauważalny, a przez to dobrze się sprzedaje.

Hip-hop pozytywny jako narzędzie profilaktyki uzależnień

Niewielu ludzi dociera jednak do tej drugiej strony hip-hopu. Tej, której celem jest przekazywanie młodym ludziom pozytywnych wartości. Pokazywanie, że trzeba uparcie dążyć do celu, mieć świadomość tego, co dzieje się wokół, pracować nad sobą i nad własnymi słabościami.

Właśnie dlatego, poprzez realizację warsztatów, chcemy pokazać moc pasji, która może wciągnąć młodych, być alternatywą dla narkotyków. Chcemy ukazać, że jest wyjście z każdej sytuacji, że nie trzeba sięgać po używki, aby być szczęśliwym. Chcemy pokazać, że pomimo trudności nie wolno się poddawać, że trzeba iść do przodu z podniesioną głową. To właśnie na tego rodzaju hip - hopie zamierzamy się skupić.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w warsztatach

Projekt pn. „Wciąga Nas Hip-Hop, Narkotyki Nie!” jest pomyślany w ten sposób, by skutecznie realizować cele profilaktyczne. Jest wielotorowy, wykorzystuje szereg złożonych działań edukacyjno-artystycznych. Jest bardzo skuteczny ze względu na swój wielowątkowy, innowacyjny i twórczy charakter. Podnosi wiedzę na temat czynników ryzyka (narkotyki, alkohol, brak pasji), ale nade wszystko wzmacnia czynniki chroniące poprzez kształtowanie twórczych postaw oraz rozwój kompetencji.

Udział młodzieży w proponowanych warsztatach dostarcza silnego poczucia własnego udziału w procesy twórcze, co bez wątpienia wzmacnia budowę czynników chroniących, tak bardzo potrzebnych w profilaktyce uzależnień. 

Wybrana forma eksploracji treści profilaktycznych przyczynia się do podniesienia skuteczności oddziaływania zadania, a pozytywne emocje dostarczane przez muzykę i taniec sprzyjają identyfikowaniu się młodych osób z ogólnym przekazem projektu.   

Jesteśmy przekonani, że aktywizowanie uczniów w procesy profilaktyczne, daje im poczucie własnej partycypacji, stanowi silny walor modelujący jego zrozumienie i zaangażowanie.

Jakie będą rezultaty warsztatów?

 • W ramach warsztatów zakładamy powstanie utworu muzycznego z choreografią taneczną oraz scenografią w hip-hopowym stylu oraz rejestracją audio bądź dodatkowo rejestrację wideo.
 • Rezultatem projektu będzie również koncert finałowy, prezentujący powstałą podczas warsztatów twórczość hip – hopową.  Wykonawcami koncertu będą zarówno uczestnicy zajęć, jak i artyści prowadzący.
 • Koncert finałowy skierowany będzie do zaproszonej grupy rówieśniczej oraz do rodziców, a także do wychowawców klas i społeczności lokalnej. Powstała podczas warsztatów twórczość, jako wspólne dzieło, zaprezentowana zostanie szerszemu gremium podczas koncertu finałowego zwieńczającego warsztaty.
 • W przypadku rejestracji wideo, co wiąże się z większym budżetem, materiał wideo przyczyni się do wyprodukowania wideoklipu promującego miasto, w którym odbywają się warsztaty oraz dzieło uczestniczącej młodzieży i artystów prowadzących zajęcia.  
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa wręczany podczas gali zwieńczającej warsztaty. 
 • O ostatecznym kształcie rezultatów warsztatów decydować będzie przeznaczony na ich realizację budżet.

Podstawy naukowe warsztatów

Jak wynika z badań grupą szczególnie narażoną na ujawnienie się zachowań ryzykownych, niebezpieczne eksperymentowanie ze środkami zastępczymi, czy też dopalaczami, prowadzącymi do ciężkich zachorowań, uzależnień a nawet zgonów, są osoby w wieku dorastania.

Specyfika okresu dojrzewania czyni go zatem niezwykle sensytywnym czasem dla oddziaływań profilaktycznych, wzmacniających czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi oraz kształtowanie pozytywnych i prozdrowotnych postaw.

Dodatkowo, działania profilaktyczne powinny bazować na wzmacnianiu naturalnych procesów rozwoju potencjału i możliwości młodzieży. Patrząc z tej perspektywy okres dojrzewania sprzyja nie tylko ujawnieniu się zachowań ryzykownych, ale i wzmacnianiu dążenia większości młodych ludzi do pozytywnego rozwoju.

Eksperci dostrzegają potrzebę masowego docierania z działaniami profilaktycznymi do wielu populacji: dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, rodziców oraz różnych grup zawodowych. Wśród skutecznych strategii profilaktyki uniwersalnej wymieniają m.in. aktywne kształtowanie przekazów kulturowych oraz wzmacnianie środowisk potencjalnie profilaktycznych w jego funkcji wychowawczej, w tym ruchy młodzieżowe i organizacje pozarządowe, określone grupy zawodowe, np. lekarze, nauczyciele, urzędnicy, ludzie mediów (K. Wojcieszek, 2006).

Według założeń profilaktyki systemowej koniecznym jest włączenie do strategii profilaktycznych rodziców, nauczycieli i społeczność lokalną.

Biorąc pod uwagę uczestnictwo w tym projekcie różnych grup odbiorców, mieści się on w obszarach profilaktyki systemowej, jako wiodącej strategii, choć wszelkie jego działania mieszczą się w ramach strategii alternatyw i edukacji. 

Badacze stale zachęcają do szukania nowych i adekwatnych do danej grupy odbiorców narzędzi i metod upowszechniania treści profilaktycznych. Dlatego też na język przekazu projektu „Hip - hop na wakacje” wybrano muzykę jako medium, z którym młodzież chętnie się utożsamia i które wzbudza bardzo pozytywne skojarzenia oraz emocje.

Z wieloletnich doświadczeń popartych badaniami wiemy, że tradycyjne formy profilaktyki są ważne, jednak uczniowie oczekują komunikacji w języku młodych.  Dlatego właśnie wybrana strategia treści profilaktycznych przyczyni się do podniesienia skuteczności oddziaływania zadania, a pozytywne emocje oraz muzyka będą sprzyjały identyfikowaniu się młodych osób z ogólnym przekazem projektu.

Z badań prowadzonych przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii Green wynika, że aktywizowanie form profilaktyki odnosi znacznie większy efekt niż formy pozostawiające ucznia w pozycji biernej.

Do kogo kierowane są warsztaty?

 • Warsztaty kierowane są bezpośrednio do całej populacji uczniów szkół podstawowych (klasy  7- 8) oraz ponadpodstawowych (klasy 1-2).
 • W wyniku przeprowadzonej przez dyrekcję szkoły rekrutacji, w której będzie decydowała kolejność zgłoszeń, w warsztatach udział może wziąć od 40 do 100 osób.
 • Ponadto odbiorcami projektu będzie grupa rówieśnicza osób biorących udział w warsztatach oraz rodzice dzieci uczestniczących w warsztatach.
 • Odbiorcami koncertu będzie ogół populacji szkolnej z grup rówieśniczych, którzy otrzymają zaproszenie na koncert z osobami towarzyszącymi (rodzicami). Zaproszenie będzie opracowane w tonacji młodzieżowych grafik (graffiti).

Kiedy warsztaty mogą się odbyć?

 • Warsztaty mogą być realizowane w trybie jednodniowych zajęć (8 h).
 • Zaleca się, aby warsztaty były realizowane w trybie weekendowym np. sobota lub niedziela w godz. 10.00-18.00 lub za zgodą Dyrekcji Szkół w dzień nauki szkolnej w godz. 8.00-16.00.
 • Warsztaty mogą przybrać formę zagospodarowania czasu wolnego i być zrealizowane w czasie wakacji dla zorganizowanej przez Zleceniodawcę grupy uczestników.

Warunki uczestnictwa w warsztatach

Jedynym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest deklaracja twórczości według ustalonych norm - bez wulgaryzmów - w oparciu o hasło "Wciąga Nas Twórczość. Narkotyki Nie".

Po deklaracji zamówienia warsztatów prześlemy Państwu szczegółowy regulamin rekrutacji uczestników warsztatów a ponad to pomożemy przejść przez proces organizacyjny: wynajem sali, kontakt ze szkołami i opiekunami itp.

Miejsce realizacji?

Zaleca się, aby miejscem realizacji była sala widowiskowa oraz dodatkowe 4 pomieszczenia Ośrodka Kultury wraz z całą infrastrukturą techniki i światła.

Kto poprowadzi warsztaty?

Osobami prowadzącymi warsztaty będą profesjonaliści - terapeuci, pedagodzy, jak i artyści pod kierunkiem:

Krzysztofa Witkowskiego, który jest autorem projektu. Krzysztof Witkowski poza tym, że jest artystą i gitarzystą basowym, (otrzymał odznakę od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej) jest również certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Prowadzącym warsztaty będzie też Bartłomiej Skubisz "Eskaubei” - raper, dziennikarz muzyczny, DJ i promotor kultury, obecny na scenie od 1998 roku, pionier hip-hopu na Podkarpaciu.

Ponadto wykładowcami warsztatów będą: Wojtek Pilichowski, Katarzyna Mirowska, Tomasz Pacanowski, Artur Florkowski, Grzegorz Daroń, Piotr Bolanowski, Michał Samborski.

Ze względu na aktywność zawodową wykładowców ich skład może ulec zmianie, nie mniej zawsze będą to profesjonaliści w swej branży i zmiana w składzie nie wpłynie na poziom artystyczny zajęć.

Jaki jest koszt warsztatów?

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa zapytanie skierowane na adres:

hip-hop@fundacjagreen.org

Przedstawiamy dwa możliwe warianty realizacji:
1. Przeprowadzenie warsztatów wraz z rejestracją dźwięku audio
2. Przeprowadzenie warsztatów wraz z rejestracją materiału wideo i montażem teledysku.

Pragniemy nadmienić, że podobne projekty z dużym sukcesem zrealizowaliśmy już w wielu miastach.  Filmy oraz wideoklipy z podobnych realizacji można oglądnąć na kanale You Tube wpisując tytuły: "Hip Hop w wolnej chwili", "Teraz to wiem", "Hip Hop w wolnej chwili - Bogatynia 2018".© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU