Twórczy Nie - Zależni

 

to program profilaktyki uzależnień, którego głównym celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowych wzorców życia wolnego od narkotyków. W ramach tego projektu organizujemy wydarzenia artystyczne skierowane głównie do młodzieży, ale też do pedagogów i rodziców.

Przedsięwzięcie obejmuje wiele zintegrowanych działań artystycznych i edukacyjnych, mających na celu promowanie trzeźwego i twórczego stylu życia, jako alternatywy wobec uzależnień. Część pierwsza – teoretyczna, w szczególności poświęcona jest edukacji na temat zagrożeń płynących z brania narkotyków. Część druga – warsztatowa, to aktywizacja młodych ludzi do wyrażania samych siebie poprzez sztukę. Ta część realizowana jest podczas spotkań z młodzieżą.

"Wciąga nas twórczość. Narkotyki nie" – to hasło przewodnie programu "Twórczy Nie – Zależni". Realizując ten projekt chcemy kształtować tzw. postawy niezależne, w szerokim tego słowa znaczeniu (wolność od uzależnień, propagowanie niezależności od panujących w społeczeństwie i popkulturze postaw i trendów, etc.). Z drugiej zaś strony program zachęca i inspiruje młodzież do realizacji własnych zamierzeń artystycznych, kreatywnego myślenia i do wyrażania siebie za pośrednictwem sztuki.

Dodatkowo, realizacji programu służy bieżący serwis informacyjny oraz fanpage na Facebooku, będące dostępnym dla każdego miejscem inspiracji, wymiany doświadczeń oraz wsparcia. Właśnie dzięki Internetowi ,,Twórczy nie – zależni’’ mogą dzielić się z innymi swoimi pasjami poprzez zamieszczanie filmów, clipów, grafik, zdjęć, opinii i przemyśleń. Internet jest również doskonałą platformą, za pośrednictwem której prowadzimy konkursy, mające na celu szukanie wśród młodych ludzi talentów. Wszystko w myśl programowego hasła: ,,Zagraj z Nami. Nie z Narkotykami’’. Uruchomiliśmy także szereg adresów mailowych, pod którymi każdy uzyska fachową poradę dotyczącą dalszego, indywidualnego rozwoju własnej twórczości.

Zapraszamy do:
www.tworczyniezalezni.pl
www.facebook.com/tworczyniezalezni© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU