Młodzi Nie – Zależni

 

to artystyczno-profilaktyczny projekt, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii wśród młodzieży. Dostarczenie młodym ludziom informacji na temat zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych oraz uwrażliwienie na skalę tego zjawiska z pewnością przyczyni się do wyboru trzeźwej drogi życia wolnego od uzależnień.

Każde spotkanie z młodzieżą wzbogacone jest koncertem, podczas którego zaproszeni muzycy prezentują znane przeboje największych artystów zmarłych przedwcześnie wskutek nadużywania lub przedawkowania narkotyków (m.in.: Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Ryszard Riedel, Amy Winehouse, czy zmarła nie tak dawno Whitney Houston). Utwory muzyczne przeplatane są prezentacjami audiowizualnymi, ukazującymi biografie tragicznie zmarłych artystów, którzy wiedli życie twórcze, lecz krótkie i zniewolone wyniszczającymi używkami.

Podczas spotkań każdorazowo kolportowane są foldery, w których zamieszczone zostały numery telefonów instytucji i organizacji udzielających fachowej pomocy na rzecz młodzieży.

Profilaktycznym wzmocnieniem projektu jest głosowanie. Wraz z folderem każdy uczestnik otrzymuje kupon do głosowania, a wrzucając go do specjalnej urny opowiada się „przeciw” używaniu narkotyków.

Oderwanie kuponu i wrzucenie go do urny daje poczucie możliwości wpływu na własne decyzje.

Jesteśmy przekonani, że właśnie taka forma zaangażowania młodzieży daje trwalsze efekty zapobiegawcze, niż sama świadomość tego, co jest zakazane przez dorosłych. Wyniki głosowania zawsze są bardzo obiecujące – młodzież w zdecydowanej większości opowiada się za zdrowym stylem życia.

Zapraszamy do:
www.youtube.com/watch?v=ojRGIQEcjXY© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU