Aktualności

 

Wciąga Nas Twórczość. Alkohol i Narkotyki Nie! - w Wałbrzychu

2017-05-08

Już 12 maja uczniowie wałbrzyskich gimnazjów będą mogli wziąć udział w niepowtarzalnym projekcie muzyczno - profilaktycznym ,,Twórczy Nie – Zależni’’.
Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green już po raz trzeci zaprezentuje profilaktyczną akcję kilkusetosobowej grupie wałbrzyskich Gimnazjalistów.
Działanie możliwe jest dzięki mocnemu wsparciu zadania przez Gminę Wałbrzych.

Wartym podkreślić, że ubiegłoroczna edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestniczącej w przedsięwzięciu młodzieży i pedagogów.
W tym roku wałbrzyscy gimnazjaliści uczestniczyć będą w akcji łączącej w sobie profilaktykę uniwersalną, jak również profilaktykę alternatyw. Choć proponowana akcja nie jest wpisana do bazy rekomendowanych programów profilaktycznych to z prowadzonych obserwacji można wnioskować, że właśnie twórcza forma przekazu informacji jest działaniem trafionym w dziesiątkę. Jesteśmy spełnieni, że i w tym roku możemy powtórzyć akcję dla wałbrzyskiej młodzieży.


Głównym celem projektu jest kształtowanie, wśród młodzieży, postawy życia wolnego od środków psychoaktywnych poprzez wzmocnienie czynników chroniących przed popadaniem w zachowania ryzykowne. Zaplanowane spotkanie to umiejętne połączenie skutecznych metod profilaktyki uzależnień, przystępnie przekazanej wiedzy teoretycznej, oraz muzyki, która stanowi najlepszą formę komunikacji z młodzieżą i wyzwala w niej silne pozytywne emocje.
Uczestnicy projektu poszerzą swoją wiedzę na temat zagrożeń i skutków używania substancji psychoaktywnych. Poza wykładem przeprowadzonym przez Certyfikowanego Specjalistę Terapii Uzależnień gimnazjaliści otrzymają specjalnie opracowany folder, w którym zamieszczone zostaną informacje na temat zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych. Informacjami tymi będą mogli podzielić się z rodzicami, opiekunami, jak i kolegami. Poza częścią edukacyjną czeka jeszcze na młodych uczestników atrakcja muzyczna, bowiem specjalnie dla potrzeb projektu zaproszenie przyjął brytyjski wokalista Roy Bennett. Wykona on, wraz z grupą liczących się w Polsce muzyków, koncert prezentujący przeboje największych artystów zmarłych przedwcześnie wskutek nadużywania lub przedawkowania narkotyków i alkoholu. Razem z nim zagrają: na gitarze Tomasz Pacanowski (grający na co dzień m.in. w zespole Sidneya Polaka), na saksofonach Karolina Pernal, na pianie Dominik Mąkosa, na perkusji Piotr Zarecki, na trąbce Marcin Fic.  W chórkach zaśpiewają znakomici wokaliści - Katarzyna Mirowska oraz Marcin Wawrzynowicz. Ostatnia część spotkania przysłuży się integracji. Podczas niej bowiem, uczestnicząca w projekcie młodzież, zaprezentuje się na scenie przy współudziale profesjonalistów. Ta części programu przebiegnie pod hasłem: „Wciąga nas twórczość. Narkotyki i alkohol nie’’. Podczas jej trwania młodzież zostanie wciągnięta do wspólnej zabawy z występującymi artystami. Wspólne warsztaty muzyczno – rytmiczne sprzyjać będą nie tylko integracji, ale będą też, jako element muzykoterapii, służyć rozbudzeniu kreatywności oraz odreagowaniu napięcia i stresu. Program ,,Twórczy Nie – Zależni’’ stwarza możliwość lansowania młodych na prawdziwej scenie. 

Plakat dotyczący wydarzenia znaleźć można tutaj - link

Zapraszamy również na nasz Facebookowy profil, który dotyczy tego projektu, a który znaleźć móżna tutaj - link

Wciąga Nas Twórczość. Uzależnienia Nie!

2017-04-24

Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green przy współpracy z Bogatyńskim Punktem Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii zrealizuje kolejne edycje akcji profilaktycznej pt. ,,Twórczy Nie – Zależni’’.  
W piątek 28 kwietnia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury szóstoklasiści szkół podstawowych, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wezmą udział w znanym i wysoko ocenionym przez dotychczasowych odbiorców projekcie.  
Celem naszych działań jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowych wzorców życia wolnego od narkotyków.
Przedsięwzięcie obejmuje wiele zintegrowanych działań artystycznych i edukacyjnych, mających na celu promowanie trzeźwego i twórczego stylu życia, jako alternatywy wobec uzależnień.
Podczas zorganizowanego spotkania w części pierwszej – teoretycznej, poruszone zostaną kwestie edukacyjne na temat zagrożeń płynących z brania narkotyków.
Część druga – warsztatowa, to aktywizacja młodych ludzi do wyrażania samych siebie poprzez sztukę. Zebrana młodzież wspólnie z kadrą prowadzącą, (którą tworzą profesjonalni artyści)  weźmie udział w różnych działaniach muzycznych i rytmicznych.
"Wciąga nas twórczość. Narkotyki nie" – to hasło przewodnie programu "Twórczy Nie – Zależni". Realizacja programu kształtuje tzw. postawy niezależne, w szerokim tego słowa znaczeniu (wolność od uzależnień, propagowanie niezależności od panujących w społeczeństwie i popkulturze postaw i trendów, etc.). Z drugiej zaś strony program zachęca i inspiruje młodzież do realizacji własnych zamierzeń artystycznych, kreatywnego myślenia i do wyrażania siebie za pośrednictwem sztuki.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Bogatynia

Patroni medialni:

Telewizja Regionalna TVT

Hip - Hop na wakacje

2017-04-19

Już w maju świdniccy gimnazjaliści wezmą udział w warsztatach profilaktycznych, których zwieńczeniem będzie prezentacja wspólnego działa podczas ,,Dni Świdnicy’’, które odbędą się już 2 czerwca.   

Naszym celem jest zainspirowanie młodych ludzi do tworzenia tekstów  profilaktycznych, opowiadających o tym, jak można pokonywać przeciwności, jak mówić NIE NARKOTYKOM, ja zwyciężać samego siebie, jak cieszyć się tym co mamy w sobie, co nas otacza.  

Chcąc uczynić z projektu „Hip - hop na wakacje” przedsięwzięcie umożliwiające skuteczne realizowanie celów profilaktycznych założyliśmy wielotorowe wykorzystanie działań służących podnoszeniu wiedzy, ale nade wszystko pozwalających na rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw. Ponadto chcemy przekazać młodzieży  narzędzia umiejętnego radzenia z zagrożeniach pojawiających się podczas wakacji.  
Poprzez realizację projektu chcemy również pokazać młodym, że jest wyjście z każdej sytuacji, że nie trzeba sięgać po narkotyki i alkohol aby być szczęśliwym. Chcemy pokazać, że pomimo trudności nie wolno się poddawać, że trzeba iść do przodu z podniesioną głową. To właśnie na tego rodzaju Hip-Hopie zamierzamy się skupić.
Jeśli zobaczyłeś w swojej  szkole plakat, wybierz którąś z interesujących Cię kategorii (tutaj plakat),  a następnie zgłoś swój udział w warsztatach u pedagoga szkolnego, wychowawcy bądź nauczyciela jakiegokolwiek przedmiotu.  
Jedynym warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest deklaracja tworzenia w oparciu o hasło ,,Wciąga Nas Twórczość. Narkotyki Nie’’

Do rodziców i nauczycieli:

Grupą szczególnie narażoną na ujawnienie się zachowań ryzykownych, w tym niebezpieczne eksperymentowanie z narkotykami, alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi,  prowadzących do uzależnień są osoby w wieku dorastania.
Działania profilaktyczne powinny bazować na wzmacnianiu naturalnych procesów rozwoju, potencjałów i możliwości młodzieży. Patrząc z tej perspektywy okres dojrzewania sprzyja nie tylko ujawnieniu się zachowań ryzykownych, ale i wzmacnianiu dążenia większości młodych ludzi do pozytywnego rozwoju. Specyfika okresu dojrzewania czyni z niego zatem niezwykle sensytywnym czasem  dla oddziaływań profilaktycznych, wzmacniających czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi oraz kształtowanie pozytywnych i prozdrowotnych postaw. Eksperci dostrzegają potrzebę masowego docierania z działaniami profilaktycznymi do wielu populacji: dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, rodziców, różnych grup zawodowych. Wśród skutecznych strategii profilaktyki uniwersalnej wymieniają m.in.  aktywne kształtowanie przekazów kulturowych oraz wzmacnianie środowisk potencjalnie profilaktycznych w jego funkcji wychowawczej,  w tym ruchy młodzieżowe i organizacje pozarządowe, określone grupy zawodowe, na przykład lekarze, nauczyciele, urzędnicy, ludzie mediów (K. Wojcieszek, 2006).
O czym należy pamiętać? 


Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ostatnią edycją projektu, którą znaleźć można pod tym linkiem

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

2017-04-10

 

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei oraz miłości,
Pogodnego nastroju, oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań,
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół 
życzy Zarząd Fundacji Green 

Niech dla Państwa gra muzyka przez rok cały

2016-12-23

Pragniemy serdecznie podziękować 
za zaufanie i współpracę w 2016 roku
wszystkim naszym Darczyńcom, Partnerom
I Przyjaciołom.

Niech dla Państwa gra muzyka przez rok cały,
a w noc wigilijną, w blasku świec
melodia kolęd płynie w mrok.

Niech Wam przyniesie radości moc 
i wiele szczęścia w Nowy 2017 Rok.
Składamy życzenia spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
Merry Christmas and Happy New Year!  

1 .. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 .. 19

© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU