Aktualności

 

Najlepszy Slummer 2012 i Młodzi Nie-Zależni!

2012-05-06

Już 8 maja Wielki Finał konkursu NAJLEPSZY SLUMMER 2012, który stał się okazją do połączenia dwóch uznanych, cyklicznych projektów: „Profilaktyka, literatura, teatr’’ a także ,,Młodzi Nie - Zależni”. Wiodącą ideą całego programu jest skłonienie Was - młodych ludzi - do mówienia o konieczności życia w trzeźwości i do przekonywania o słuszności takiego wyboru swoich rówieśników. Pamiętajcie - trzeźwość to sprawa naturalna, powszechna i bardzo modna. Celem naszego przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, jako alternatywy wobec zażywania narkotyków i alkoholu, a także pokazanie wielu ciekawszych i bardziej twórczych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Idąc z duchem czasu zapraszamy Was do dialogu i współpracy wykorzystując nowoczesne metody komunikacji. Dzięki nim chcemy zachęcić Was do poszukiwania oraz rozwijania własnych pasji i zdolności.

Nasze przedsięwzięcie jest propozycją dla wszystkich młodych ludzi i stanowi rozwinięcie programu „Twórczy Nie – Zależni’’ tworzonego przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii Green. Inicjatywę tą wspierać będą znani polscy artyści, którzy równocześnie budować będą społeczność projektu (serwis www oraz profil na Facebooku). Portal zawierał będzie forum młodzieżowe, które pozwoli na integrację i wymianę doświadczeń z artystami, pedagogami, psychologami. Projekt ten zakłada przeprowadzenie internetowego castingu i promocję młodych talentów z wykorzystaniem Internetu. Umożliwi też dzielenie się efektami swej twórczej pracy z innymi.Wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w akcji prosimy o kontakt e-mailowy na adres: tworzymy@fundacjagreen.org.

Współorganizatorami akcji są: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green. 

CZYM SĄ TE PROGRAMY?

„PROFILAKTYKA, LITERATURA, TEATR” - to program profilaktyczno – edukacyjny o zasięgu wojewódzkim, realizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy wsparciu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Realizowany od trzech lat program zawiera trzy istotne elementy:
• KONKURS „Najlepszy Slummer... roku”, podczas którego młodzi ludzie z terenu Dolnego Śląska prezentują na scenie autorskie utwory liryczne (z wykorzystaniem rapu). Kulminacyjną częścią konkursu jest coroczny finał, połączony z debatą na temat uzależnień oraz koncertem;
• warsztaty profilaktyczno - edukacyjne przewidziane dla laureatów konkursu oraz wykonawców wyróżnionych przez jury konkursu „Najlepszy Slummer ... roku”;
• działania edukacyjne w zakresie prawnych i społecznych aspektów sięgania po narkotyki i alkohol;

„MŁODZI NIE-ZALEŻNI” - to artystyczno-profilaktyczny projekt autorstwa Krzysztofa Witkowskiego (Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green). Celem jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii wśród młodzieży. Jego konstrukcja zawiera akcję informacyjno - edukacyjną połączoną z koncertem, oraz warsztatami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Każde spotkanie wzbogacone jest koncertem, pod- czas którego muzycy prezentują znane przeboje największych artystów, zmarłych przedwcześnie właśnie na skutek nadużywania lub przedawkowania narkotyków.Podczas spotkań każdorazowo kolportowane są foldery, w których zamieszczone zostały numery telefonów instytucji i organizacji udzielających fachowej pomocy na rzecz młodzieży. Projekt uświadamia młodym uczestnikom, że przez dobrowolny, własny wybór tak naprawdę decydują o sobie. Dlatego ważną jego częścią jest głosowanie. Każdy uczestnik wraz z folderem otrzymuje kupon do głosowania.
Może się opowiedzieć „za” lub „przeciw” używaniu narkotyków. 
Mamy nadzieję, że ta propozycja będzie dla Was nie tylko sposobem na spędzenie czasu, ale stanie się inspiracją do poszukiwania swojej drogi życia w zgodzie ze sobą i wolności od wszelkiego typu uzależnień.

1 .. 14 - 15 - 16 - 17

© 2012 FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN // powered by TOTORU